vividity

Definition of vividity

vi`vid´i`ty   Pronunciation: vĭ`vĭd´ĭ`tŷ
n.1.The quality or state of being vivid; vividness.
Word:

Browse

Viva
Viva voce
Vivace
Vivacious
Vivacity
Vivandier
Vivandiere
Vivant
Vivarium
Vivary
Vivda
Vive
Vively
Vivency
Viverra
viverrine
vivers
vives
Vivianite
vivid
-vividity-
vivific
Vivificate
Vivification
Vivificative
Vivify
Vivipara
Viviparity
Viviparous
Viviparous fish
Viviparous shell
Viviparously
Viviparousness
Vivisect
Vivisection
Vivisectional
Vivisectionist
Vivisector
Vixen
Vixenish
Vixenly
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy