Ironwood

Definition of Ironwood

I´ron`wood`
n.1.(Bot.) A tree unusually hard, strong, or heavy wood.

Related Words

genus Mesua, ironwood tree, Mesua, Mesua ferrea, rose chestnut, tree
Word:

Browse

irone
Ironer
ironfisted
Ironheads
Ironic
Ironical
Ironing
Ironing board
Ironish
Ironist
Ironmaster
Ironmonger
Ironmongery
ironside
Ironsides
Ironsmith
Ironstone
Ironstone china
Ironware
Ironweed
-Ironwood-
Ironwork
Ironwort
Irony
Iroquoian
Iroquois
Irous
Irp
irradiance
irradiant
Irradiate
irradiation
irradicate
irrational
irrationality
irrationally
irrationalness
irrebuttable
irreceptive
irreclaimable
Irrecognition
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy