Smerk

Definition of Smerk

n. & v.1.See Smirk.
a.1.Smart; jaunty; spruce. See Smirk, a.
So smerk, so smooth, his pricked ears.
- Spenser.
Word:

Browse

Smeath
Smectite
Smee
Smeeth
Smegma
Smegmatic
Smeir
Smell
Smell-feast
Smell-less
Smeller
Smelling
Smelling bottle
Smelling salts
Smelt
Smelter
Smeltery
Smeltie
Smelting
Smelting furnace
-Smerk-
Smerlin
Smew
Smicker
Smickering
Smicket
Smickly
Smiddy
Smift
Smight
Smilacin
Smilax
Smile
Smileless
Smiler
Smilet
Smilingly
Smilingness
Smilodon
Smilt
Sminthurid
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy