Non-

Definition of Non-

Pronunciation: nǒn-
pref.1.A prefix used in the sense of not; un-; in-; as in nonattention, or non-attention, nonconformity, nonmetallic, nonsuit.
Word:

Browse

Nominator
Nominee
Nominor
Nomocracy
Nomography
Nomology
Nomopelmous
Nomothete
Nomothetic
Non
Non assumpsit
Non compos
Non est factum
Non est inventus
Non liquet
Non obstante
Non obstante veredicto
Non pros.
Non prosequitur
Non sequitur
-Non--
non-automatic
non-Catholic
non-discriminatory
Non-ego
non-engagement
Non-Episcopal
Non-feasance
non-finite
non-involvement
non-issue
non-Jew
non-profit-making
Non-pros
non-U
Nona
Nonability
nonabsorbent
Nonacceptance
Nonacid
Nonacquaintance
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy