Nasoseptal

Definition of Nasoseptal

Na`so`sep´tal
a.1.(Anat.) Of or pertaining to the internasal septum.
Word:

Browse

nasalise
Nasality
Nasalization
Nasalize
Nasally
Nascal
Nascency
Nascent
Nascent state
Naseberry
Nash
Nasicornous
Nasiform
Nasion
Naso-
Nasobuccal
Nasofrontal
Nasolachrymal
Nasopalatal
Nasopharyngeal
-Nasoseptal-
Nasoturbinal
Nassa
Nastily
Nastiness
Nasturtion
Nasturtium
Nasty
Nasute
Nasutness
Nat
Natal
Natal boil
Natal plum
Natalitial
Nataloin
Natals
Natant
Natantly
Natation
Natatores
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy