Narrow gauge

Definition of Narrow gauge

(Railroad) See Note under Gauge, n., 6.

See also: Narrow

Related Words

gauge, railroad, railroad track, railway
Word:

Browse

Nard
Nardine
Nardoo
Nare
Nares
Nargile
Narica
Nariform
narine
nark
narrable
Narragansetts
narrate
narration
Narrative
Narratively
Narrator
Narratory
Narre
Narrow
-Narrow gauge-
Narrow-minded
narrowed
Narrower
Narrowing
Narrowly
Narrowness
Nart
Narthex
Narwal
Narwe
Narwhal
Nas
Nasal
Nasal bones
Nasal index
Nasalis
nasalise
Nasality
Nasalization
Nasalize
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy