Leipothymic

Definition of Leipothymic

Lei`po`thym´ic   Pronunciation: lī`pô`thĭm´ĭk
a.1.See Lipothymic.
Word:

Browse

Legitimism
Legitimist
Legitimize
Legless
Lego-literary
Legs of a triangle
Legs of an hyperbola
Leguleian
Legume
Legumen
Legumin
Leguminous
Leiger
Leiopelma
Leiopelmatidae
Leiophyllum
Leiotrichan
Leiotrichi
Leiotrichous
Leipoa
-Leipothymic-
Leister
Leisurable
Leisurably
Leisure
Leisured
Leisurely
Leitmotif
Leitneria
Leitneriaceae
LEM
Lemaireocereus
Leman
lemanderin
Leme
Lemma
Lemman
lemmatization
lemmatize
Lemming
Lemna
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy