Euripize

Definition of Euripize

Eu´ri`pize
v. t.1.To whirl hither and thither.
Word:

Browse

euphrasy
Euphrates
euphroe
euphuism
Euphuist
Euphuistic
Euphuize
Eupione
Eupittone
Eupittonic
Euplastic
Euplectella
Euplexoptera
Eupnaea
eupyrion
Eurafric
Eurasian
Eurasiatio
Eureka
Eurhipidurous
-Euripize-
Euripus
Eurite
Euritic
Euroclydon
European
European lotus
Europeanization
Europeanize
Europium
Eurotiales
Eurus
Euryale
Euryalida
Eurycerous
Eurypteroid
Eurypteroidea
Eurypterus
Eurythmy
Eusebian
Eustachian
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy