Detonization

Definition of Detonization

Det`o`ni`za´tion   Pronunciation: dĕt`ô`nĭ`zā´shŭn
n.1.The act of detonizing; detonation.
Word:

Browse

Detestable
Detestableness
Detestably
Detestate
Detestation
Detester
dethrone
dethronement
dethroner
Dethronization
Dethronize
Detinue
Detonate
Detonating
Detonating gas
Detonating powder
Detonating primer
Detonating tube
Detonation
Detonator
-Detonization-
Detonize
Detorsion
Detort
Detortion
Detour
detox
detoxicate
detoxification
detoxify
Detract
Detracter
Detractingly
Detraction
Detractious
Detractive
Detractiveness
Detractor
Detractory
Detractress
Detrain
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy