Biflagellate

Definition of Biflagellate

Bi`fla`gel´late
a.1.Having two long, narrow, whiplike appendages.

Related Words

flagellate, flagellated, whiplike
Word:

Browse

Bidigitate
Biding
Biela's comet
Bield
Bielid
Biennial
Biennially
Bier
Bierbalk
Biestings
Bifacial
Bifarious
Bifariously
Biferous
Biffin
Bifid
Bifidate
Bifilar
Bifilar micrometer
Biflabellate
-Biflagellate-
Biflorate
Bifocal
Bifocals
Bifold
Bifoliate
Bifoliolate
Biforate
Biforine
Biforked
Biform
Biformed
Biformity
Biforn
Biforous
Bifronted
Bifurcate
Bifurcation
Bifurcous
Big
Big Apple
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy