Al

Definition of Al

a.1.All.
n.1.(Chem.) the chemical symbol for aluminum.
conj.1.Although; if.

Related Words

alum, aluminium, aluminium foil, aluminum, aluminum foil, ammonia alum, ammonium alum, atomic number 13, bauxite, Duralumin, metal, metallic element, potash alum, potassium alum, tin foil
Word:

Browse

Aizoaceae
Ajar
Ajava
ajax
Ajog
Ajouan
ajour
Ajutage
Ake
akee
Akene
Akeridae
Aketon
Akimbo
Akin
Akinesia
Akinesic
Aknee
Aknow
akvavit
-Al-
Al segno
al-
ala
Alabama period
Alabaman
Alabamian
Alabaster
Alabastrian
Alabastrine
Alabastrum
Alack
Alackaday
Alacrify
Alacrious
Alacriously
Alacriousness
Alacrity
Aladinist
Alalia
Alalonga
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy